เพิ่มขีดความสามารถ พัฒนาความรู้ และทักษะทางด้านไอที กับ CompTIA IT Fundamentals+ หลักสูตรที่เหมาะสำหรับคนทุกสายอาชีพ!! โทรเลย 0-2634-3287-9

CompTIA IT Fundamentals+ Training @ Vnohow
Code Description Day(s) Schedule Usual Price (THB) Outline
CT-ITF+ CompTIA IT Fundamentals+ Certification 2 24-25 Oct 2019 20,000 Download

For other ITIL® Certified Training courses, please click here