-->

แบบฟอร์มการจองสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ Huawei Certification Day 2020 และสิทธิ์ในการสอบ HCIP-R/S โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

(จำกัดผู้เข้าร่วมโครงการเพียง 50 ท่าน) เฉพาะผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการ Huawei Certification Day และสอบผ่านประกาศนียบัตร HCIA-R/S แล้วเท่านั้น
จองสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ส่งประกาศนียบัตร HCIA-R&S ของท่านมาที่ suthidap@vnohow.com  จึงจะถือว่าการจองสิทธิ์นั้นเสร็จสิ้นสมบูรณ์ค่ะ

(ปิดรับการจองสิทธิ์ภายในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563)
**หากทราบ Huawei User ID ของตนเอง โปรดระบุลงในช่อง Remark**

REGISTER


For further assistance, please contact Vnohow at +662 634 3287-9
Thank You for choosing Vnohow !