หลักสูตร Red Hat น่าเรียน สำหรับ Red Hat System Administrator และ Network Administrator ตลอดเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคมนี้ โทรเลย 0-2634-3287-9

Red Hat Certified Training @ Vnohow
Code Description Day(s) Schedule Usual Price (THB) Outline
The Essential Courses for Red Hat System Administrator
RH124 Red Hat System Administration I 5 4-8 Nov 33,000 Download
RH134 Red Hat System Administration II 4 19-22 Nov 33,000 Download
RH135 Red Hat System Administration II with RHCSA Exam 4 19-22 Nov 42,000 Download
RH294 Red Hat System Administration III: Linux Automation 4 25-28 Nov 57,000 Download
RH295 Red Hat System Administration III: Linux Automation with Exam 4 25-28 Nov 75,000 Download
RH354 RHEL8 New Features for Experienced Linux Administrators 3 2-4 Dec 42,750 Download
Recommend!! Ansible Learning Path for Network Administrator
RH124 Red Hat System Administration I 5 4-8 Nov 33,000 Download
DO457 Ansible for Network Automation 4 12-15 Nov 48,000 Download

For other Red Hat Certified Training courses, please click here